Adtech

19 Temmuz 2008 Cumartesi

Program indirme merkezi - Program Download


indir


programı


download

11 Temmuz 2008 Cuma

Acoo Browser inndircom indir ekle kaydet yükle programı

Acoo Browser - İnternet Tarayicisi Tanitim : Acoo Browser çoklu sekme özelliğine sahip bir tarama motorudur ve Internet Explorer üzerinden çalışmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü, sekme özellikli pencereleri ve düzenlenebilir araç çubuğu ile oldukça kolay ve gelişmiş bir kullanım deneyimi sunmaktadır. Internet Explorer 5 ve üstü sürümleri ile uyumlu olan Acoo tarayıcı ile Internet Explorerdan vazgeçemiyorsanız bile onu geliştirmeniz mümkün olabilir artık. HTML kaynak görüntüleyici, mouse kullanım kolaylıkları, RSS okuyucusu, hesap makinesi, ActiveX filtresi, reklam filtresi gibi birçok özelliği bulunan bu küçük tarayıcı eklentisi ile internet keyfiniz daha da artacak. Yeni versiyonda hata onarımları yapılmıştır. Acoo Browser - İnternet Tarayicisi
Acoo Browser inndircom indir ekle kaydet yükle programı

DVD-Cloner - DVD Klonlama Araci inndir,indir,yükle,kaydet,indir.com inndir.com

Tanitim : DVD-Cloner ile DVD kopyalamalarınızı kolaylıkla, hızlı ve pratik bir biçimde yapabilirsiniz. Genel Özellikleri: DvDlerinizi kopyalamanıza, Bilgisayarınızda izlemenize, DVD dönüşümü yapmanıza, DVD lerinizi bilgisayarınıza aktarmanıza olanak sağlar. MPEG dosya türünüde desteklemekte ve 25 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Yeni sürüm ile gelen özelikler; Programın bu sürümünde ek olarak DVD çevirisi yapabilme özelliği eklenmiştir. Ayrıca Vista desteği de bulunmaktadır. DVD-Cloner - DVD Klonlama Araci program download
buraya tiklayiniz.

DVD Clon,Kopyala indir

6 Temmuz 2008 Pazar

MoneyBox PRO - Para Kutusu

Tanitim : Muhasebede gelir-gider hesaplarından yorulanlar için (Amacıyla, maksadıyla) kolay (Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı) ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) kullanışlı (Rahatça kullanılabilen, ergonomik) bir (Sayıların ilki.) para (Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.) kutusu yazılımı.. İngilizce içeriği ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) yapılanmasına karşın (Gerekenin veya mantığın tersine olarak, rağmen) küçük (Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.) işletmelerce tercih (Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme) edilebilecek ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) özellikle (Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus) yurtdışı ile (Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz) çalışan firmalar için (Amacıyla, maksadıyla) tercih (Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme) edilebilecek güzel (Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı) bir (Sayıların ilki.) program. Avro kullanımı ile (Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz) uygun (Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip) olmasıyla beraber, hesap (Aritmetik.) bilgisi ile (Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz) işlerinizde size yardımcı (Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan) olacaktır.. MoneyBox PRO - Para (Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.) Kutusu indir program (İzlence)

FotoAlbum - Fotograf Albumu

FotoAlbum - Fotograf Albumu Tanitim : FotoAlbum yazılımı resimlerini hangi (İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı) programla yapacağını düşünenler için (Amacıyla, maksadıyla) güçlü (Gücü olan, kuvvetli, yavuz) bir (Sayıların ilki.) seçenek (Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif, opsiyon) oluşturuyor.Profesyonel özellikleri sayesinde (Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla) her (Önüne geldiği ismin benzerlerini teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz) isteğe cevap (Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt) verecek (Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.) düzeyde.Artık resimlerini disklerinizde kalmasın.Albümler hazırlayın,beğendiğiniz resimlerden videolar oluşturun. Programın başlıca (En önemli, başta gelen) özellikleri; # Yüzlerce (Pek çok, çok sayıda) resimden videolar oluşturabilir özel (Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.) albümler hazırlayabilirsiniz. # Video (Manyetik bantlar üzerinde yer alan veya sayısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi.) kameralardan,hafıza kartlarından veya (Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut) diğer (Başka, özge, öteki, öbür) depolayıcılardan resim (Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri) alabilirsiniz. # Herhangi (Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.) beğendiğiniz bir (Sayıların ilki.) resmi ekran (Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük.) koruyucu (Koruyan kimse, muhafız.) olarak atayabilirsiniz. # Rahat (İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur) bir (Sayıların ilki.) kullanım (Kullanma, yararlanma, tasarruf.) paneli sayesinde (Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla) resimleri kolayca (Oldukça kolay.) editleyebilirsiniz. # Birden (Bir defada.) fazla (Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade) dosyayı açabilir üzerinde (Üstünde) işlem (Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.) yapabilirsiniz. Programın deneme (Denemek işi, sınama, deneyim, tecrübe) sürümünde bu (Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz) özellikler mevcuttur.Pro versiyonunda ise ; # GeoTagging # Slideshow oluşturma # Kütüphane (Kitaplık) oluşturabilme # Fotoğraftaki kırmızı (Al, kızıl renk.) göz (Görme organı.) hatasını düzeltebilme gibi özellikler mevcuttur. FotoAlbum - Fotograf Albumu program (İzlence) download

buraya tiklayiniz.

5 Temmuz 2008 Cumartesi

AKiNSOFT FilterPlus

Tanitim :AKINSOFT FilterPlus, Web ortamının zararlı (Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr) içeriklerinden sevdiklerinizi korur ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) bu (Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz) sayede ebeveynler, çocuklarının görebilecekleri web sitelerine tam (Eksiksiz, kesintisiz) anlamıyla hakim (Bilge.) olur. Çocuklar, bilgi (İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.) toplamak (Bir araya getirmek) amacıyla, birçok (Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit) internet (bakınız Genel Ağ.) sitesine ihtiyaç (Gereksinim) duyabilir. Bunun yanı sıra (Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi) birçok (Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit) internet (bakınız Genel Ağ.) sitesi, zararlı (Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr) içeriğe sahiptir. Pornografik içeriği engeller AKINSOFT FilterPlus, çocuğunuzun bilgisayarına hucüm eden zararlı (Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr) içeriği, engeller. Yasadışı dosya (Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü.) indirmeyi engeller AKINSOFT FilterPlus, internetten yayılan , farklı (Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı) çeşitteki programları engeller. Bu (Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz) yolla, ebeveynler, kendi (İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.) bilgileri dışında dosya (Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü.) paylaşımını ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) indirilmesini önlemiş olurlar. Kötü sözleri filtreler AKINSOFT FilterPlus, sizi kötü (İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı) söz, yasadışı cümleler, sözcüklerden korur. AKiNSOFT FilterPlus download indir

buraya tiklayiniz.

AbsoluteShield internet Eraser Lite 2.62

Tanitim :AbsoluteShield Internet Eraser, kişisel (Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî) bilgilerinizi korur ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) internet (bakınız Genel Ağ.) aktivitelerinden dolayı (Çevrede, etrafta bulunan) oluşabilecek problemleri temizler. yazılımı kurduktan sonra (Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı) Internet Explorera, entegre (Bütünleşmiş.) olarak bir (Sayıların ilki.) araç (Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.) çubuğu ekler. Tarayıcı (Kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri tanıyıp bilgisayar ortamına aktaran araç.) önbelleğinizi, geçmişi, çerezleri, girilen URLleri otomatik (Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)) olarak listeleyip temizler. Windowsunuzun geçmişe ait (İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.) bilgilerini, önbellek dosyalarını, web tarayıcınızın otomatik (Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)) doldurduğu web adreslerini, geri (Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı) dönüşüm (Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformasyon) kutusunu, Temp klasörünü tek (Eşi olmayan, biricik, yegâne) tuşa basarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca (Ayrı olarak, başkaca) bünyesinde pop-up engelleyici (Engelleme özelliği olan (kimse veya şey).) barındırdığından internette can (İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.) sıkıcı (İç sıkan, can sıkan, tedirgin eden) açılır pencereleri engelleyebilirsiniz. yazılım, sadece (Yalnızca) Internet Explorer tarayıcısını desteklemektedir. yazılımın Lite sürümü, Pro sürümünün hafifletilmiş halidir. Daha (Henüz) çok (Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı) özellik (Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite) istiyorsanız yazılımın gelişmiş (Gelişme gösteren.) versiyonu olan AbsoluteShield Internet Eraser Proyu denemelisiniz. Lite sürümü tamamen (Bütün olarak, büsbütün) ücretsizdir, Pro sürümü ise ücretlidir. Pro Sürümünün Artı (Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.) Özellikleri : # Gelişmiş (Gelişme gösteren.) tarayıcı (Kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri tanıyıp bilgisayar ortamına aktaran araç.) temizleme (Temizlemek işi) (kaydedilmiş parolalar, otomatik (Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)) tamamlanan liste, index.dat) # Silici (Silip temizleme, düzeltme, parlatma vb. işleri yapan (kimse).) için (Amacıyla, maksadıyla) eklenti (Bir şeye eklenmiş olan, ek durumunda bulunan parça) desteği # Otomatik (Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)) temizleme (Temizlemek işi) ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) zamanlayıcı (scheduler) # Patron (Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni) Tuşu ile (Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz) tek (Eşi olmayan, biricik, yegâne) tıklamada tüm (Bir şeyin bütünü, tamamı, hepsi) tarayıcı (Kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri tanıyıp bilgisayar ortamına aktaran araç.) pencerelerini kapatabilme # Gelişmiş (Gelişme gösteren.) pop-up engelleyici # Zararlı (Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr) dosyaları (spyware & truva atı) kaldırma (Kaldırmak işi.) özelliği # IE dışında MSN, Netscape, AOL ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) Opera (Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri) desteği # Ücretsiz (Bir karşılık ödemeden alınan.) teknik (Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.) destek AbsoluteShield internet (bakınız Genel Ağ.) Eraser Lite program (İzlence) indirburaya tiklayiniz.
programı,oyunu,oyunları,indirt,inndircom,indirin,indirmek istiyorum,indir.com,indir programını,oyununu,porgramını,